Các bài viết cũ

Pallet gỗ, Gỗ pallet moi cũ bán tại Hà Nội

Đóng pallet gỗ từ gỗ keo tại Hà Nội.
Để sản xuất pallet gỗ, tai Việt Nam người ta thường sử dụng một số loại gỗ sau:
Gỗ thông
Là một loại gỗ lá kim (lá nhọn) đường trồng ở nhiều nơi, tại Miền Bắc chủ yếu được trộng tại Quảng Ninh và một số vùng có khi hậu khăc nghiệt
Tại Miền Nam gỗ thông được trồng nhiều ở Đã Lạt

Pallet gỗ thông

Pallet gỗ thông

giá bán pallet gỗ thông

bán Pallet gỗ thông

Cung cấp pallet gỗ thông

dóng Pallet gỗ thông

Gỗ thông sử dụng đóng pallet ở Việt Nam lại không được khai thác nội địa mà chủ yếu là pallet gỗ nhập khẩu.
Loại pallet gỗ được sử dụng nhiều nữa tại Việt Nam là gỗ keo
Nguồn gỗ keo chủ yếu ở Việt Nam được trồng ở nhiều nơi từ Tuyên Quang đến Quảng Ninh, từ Nghệ An đến Huế..
Đặc biệt là Thái Nguyên và Hòa Bình
Gõ keo có giá thành khá rẻ do đó mà pallet gỗ được sản xuất nhiều từ nguồn gỗ này.
Ngoài ra pallet còn được đóng từ một số nguồn gỗ khác nó được gọi chung là gỗ tạp
Một số hình ảnh về pallet gỗ keo

Pallet gỗ keo

Pallet gỗ keo

Nhận đóng mới pallet gỗ keo

giá thành pallet gỗ keo

Công ty pallet Hà Nội đóng pallet gỗ

ban Pallet gỗ keo thanh ly

Gỗ thanh đóng pallet
Sản phẩm này có được từ nhiều nguồn khác nhau, có thể là từ nguồn gỗ rừng trồng, có khi lại là từ nguồn gỗ thông cũ hoặc từ những tấm pallet.
xưởng đóng pallet từ gỗ tấm Gỗ thông cậy từ pallet
Advertisements
%d bloggers like this: