Pallet Châu Âu EUR


EPAL là tổ chức của hiệp hội pallet Châu Âu

    Hội nghị Pallet
Euro 2013 trong khuôn khổ về vấn đề dịch vụ vận chuyển năm 2013 hội chợ thương mại. Các chủ đề của hội nghị là các cuộc đàm thoại về nhiều vấn đề đang diễn ra tại cuộc triển lãm mà hiệp hội đứng ra chủ trì trong đó EPAL là chính họ đưa ra nhiều ý kiến để tham khảo, thảo luận cho các vấn đề, điều kiện tương lai của hệ thống pallet ngoại sau đây gọi tắt là pallet Euro.

Ý kiến ​​nhất trí của tất cả các thành viên là dùng từ công nghiệp, thương mại và dịch vụ hậu cần là toàn bộ ngôn ngữ sử dụng trong hệ thống pallet Châu Âu, hình thức thống nhất phải còn nguyên vẹn – cũng giống như EPAL có một nhãn hiệu riêng.  Một hạn chế của việc trao đổi pallet, theo khuyến cáo của Tổ công tác “Câu hỏi của công ty palletisation” UIC, đã từ chối và tất cả các thành viên trong hội trường. 

Các bên đang hỗ trợ những nỗ lực của EPAL đạt được thỏa thuận với tổ công tác UIC về tương laic ho pallet.

Nếu nhóm làm việc UIC nên hay không nên thay đổi vị trí của họ sau đó đại biểu đại diện ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ hậu cần đã thông báo rằng họ cũng sẽ được trao đổi pallet EPAL với pallet EUR sau khi 01/08/2013. Các đại diện của ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ hậu cần cũng có ý định xác nhận điều này bằng cách phát hành một tuyên bố chung, tuyên bố tiếp tục trao đổi không hạn chế của pallet Euro EPAL.

    Đại diện của các nhóm làm việc UIC và các tổ
chức pallet mới được đặt tên bởi nó đã không xuất hiện tại các hậu cần vận chuyển năm 2013 hội chợ thương mại. 
Trong những tháng gần đây, không có đại diện của các nhóm làm việc UIC đã có mặt tại các cuộc họp ngành công nghiệp khác nhau. Câu hỏi của người tham gia thị trường EPAL và nhiều vẫn chưa được trả lời. Lập trường này của nhóm làm việc UIC đã bị chỉ trích rộng rãi. Nghi ngờ đang được ngày càng bày tỏ về việc liệu nhóm làm việc UIC là hiện nay tham gia vào bất kỳ hoạt động ở tất cả.
   Do đó EPAL đang tiếp tục với quá trình chuẩn bị cho sự thay đổi ghi nhãn pallet.

Từ 01/08/2013, pallet Euro EPAL sẽ mang nhãn hiệu “EPAL đặt trong hình bầu dục” trên tất cả bốn khối góc là giấy xác nhận đảm bảo chất lượng. Các “EPAL trong hình bầu dục” đánh dấu đảm bảo toàn diện với tất cả các pallet Euro EPAL đã có trên thị trường. Hơn nữa, phù hợp với những mong muốn và yêu cầu của người tham gia thị trường, EPAL cũng đề nghị tiếp tục duy trì những sản phẩm pallet cũ và mới mang “EUR trong hình bầu dục” thương hiệu hang hóa có ký hiệu này. Bằng cách này, tất cả các lợi thế của pallet Euro trong hệ thống sẽ vẫn còn được sử dụng cho người tiêu dùng pallet Euro EPAL.

Đại diện của các ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ hậu cần đã hoan nghênh quyết định của EPAL để tiếp tục tôn trọng các tiêu chuẩn chất lượng của các datasheets UIC mặc dù tách khỏi nhóm làm việc UIC, không chỉ có nghĩa là chất lượng cao, mà còn là chất lượng thống nhất quốc tế của pallet Euro EPAL sẽ vẫn được đảm bảo trong tương lai.

1. EPAL – thương hiệu mạnh trên thị trường pallet

Các “EPAL trong hình bầu dục” nhãn hiệu được quốc tế công nhận và đã thay thế “EUR trong hình bầu dục” đánh dấu như một từ đồng nghĩa với chất lượng cao và pallet quốc tế trao đổi. Lý do là chất lượng thống nhất quốc tế của pallet Euro EPAL (ở điểm 3), đảm bảo thông qua một tổ chức pallet thống nhất quốc tế và công ty kiểm toán quốc tế thống nhất. Trong trường hợp yêu cầu an toàn đặc biệt được áp dụng, ví dụ như việc sử dụng trong các hệ thống kho bay cao, đó là trường hợp đó chỉ pallet Euro EPAL được chấp nhận do đó thường xuyên. Chỉ những người sử dụng pallet Euro EPAL sẽ có thể hội đủ điều kiện tự trong tương lai trên cơ sở chất lượng cao và đồng đều của các pallet trao đổi, xác nhận của “EPAL trong hình bầu dục” nhãn hiệu.

2. Euro trong hệ thống pallet ngoại, pallet EPAL – thành công trong hơn 40 năm

Hệ thống pallet xuất khẩu, pallet Euro trong hình thức hiện tại của nó không phải là một hệ thống như là kiểu kinh doanh của sự độc quyền đó là kết quả của các hoạt động của EPAL và Ủy ban Quốc tế kể từ giữa những năm 1970.    EPAL và Uỷ ban Quốc gia EPAL đã phát triển  thêm các hệ thống pallet xuất khẩu trước đó như là một tên nhãn hiệu độc quyền trong hệ thống pallet xuất khẩu nó phù hợp toàn diện cho tất cả các phương thức vận tải, cho các công ty trên tất cả các mức độ sản xuất và thương mại. Ngược lại, UIC và các tên thương mại độc quyền khác, thành viên và các tổ chức pallet UIC mới đã thực
hiện không hoạt động tác liên quan đến tổ chức và mở rộng của hệ thống chung này
Giống như trong những năm 70 của thế kỷ trước, hệ thống pallet châu Âu sự độc quyền của một đế chế đối với các nước như Slovakia, Hungary, Đức, Áo, Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc, Slovenia, Croatia và Serbia. Mặc dù các quyết định của nhóm làm việc UIC từ năm 2012, nhóm công tác UIC và tổ chức pallet mới của nó đã thực hiện không hoạt động cho đến nay. Do đó, cũng không
thể nghĩ trong tương lai với hành động bền vững trên một phần của nhóm làm việc UIC và tổ chức pallet của nó, để thúc đẩy hồ giao lưu quốc tế và lợi ích của người sử dụng ngoại tệ pallet. Một “hệ thống độc quyền tên thương mại”

– như là kế hoạch của nhóm làm việc UIC và tổ chức pallet của nó – sẽ tập trung đặc biệt vào các lợi ích của các sự độc quyền. Nó sẽ không đưa vào tài khoản thực tế là phần lớn của người sử dụng ngoại tệ pallet có kể từ khi tổ chức được từ thương mại, công nghiệp và dịch vụ hậu cần dài – chứ không phải là độc quyền người vận chuyển một tỷ lệ đáng kể của hàng hóa của họ không (chỉ) bằng sự độc quyền. Ngược lại, chỉ EPAL nhận thấy mình có nghĩa vụ phải tất cả người tham gia trong các hệ thống trao đổi – từ các công ty thương mại và công nghiệp, hậu cần mà còn các nhà sản xuất và các công ty sửa chữa. Chỉ EPAL và Uỷ ban Quốc gia EPAL có thể do đó cũng đảm bảo các chức năng và sự phát triển của các hệ thống giá trong tương lai, như một điều kiện tiên quyết cho sự phát triển tích cực của hàng hóa và dịch vụ hậu cần vận chuyển.

3. Chất lượng quốc tế thống nhất

    EPAL đảm bảo chất lượng thống nhất quốc tế của pallet thông qua tổ chức thống nhất của hệ thống chung trao đổi, cũng như đảm bảo chất lượng thống nhất quốc tế thông qua một công ty kiểm toán duy nhất. Thông qua các tổ chức của các hệ thống chung Euro pallet giá do EPAL, sự khác biệt chất lượng hát sinh trong quá khứ

– gây ra bởi các tổ chức pallet quốc gia và các công ty kiểm toán

– đã được loại bỏ thành công. Tránh các vấn đề trong việc đổi pallet quốc tế thông qua việc loại bỏ các thay đổi các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng là lý do đằng sau việc thành lập EPAL. Các khái niệm về nhóm làm việc UIC phê duyệt một số (một phần quốc gia) tổ chức pallet do đó sẽ tạo nên một bước lùi với thời gian trước sự tồn tại của EPAL

. Quốc gia giải pháp outwith đảm bảo chất lượng của EPAL, ví dụ như ở Ba Lan, Hungary hay Cộng hòa Séc, đã không được chấp nhận bởi khu vực rộng lớn của thị trường là kết quả của sự khác biệt trong chất lượng. Hơn nữa, nó cũng không có nghĩa là chắc chắn rằng nhóm công tác UIC và tổ chức pallet của nó sẽ được đại diện trong tất cả các nước trong đó EPAL đang hoạt động. Chỉ có những người tham gia trong các hệ thống chung Euro ngoại pallet EPAL do đó sẽ có thể tin tưởng vào chất lượng thống nhất quốc tế như một điều kiện tiên quyết cho vấn đề sử dụng miễn phí của pallet trong khuôn khổ ngoại tệ pallet quốc tế.

4. Một mạng lưới toàn diện quốc tế

    Những người sử dụng pallet Euro EPAL là một phần của một mạng lưới quốc tế độc đáo. EPAL, Uỷ ban Quốc gia EPAL và hơn 1600 người có giấy phép của EPAL, hình thức, cùng với một số lượng lớn người sử dụng, một mạng lưới quốc tế mà cung cấp cho người tham gia Euro pallet đảm bảo hệ thống chung PAL rằng họ sẽ có thể nhận được và trao đổi pallet ở khắp mọi nơi ở châu Âu và ở nhiều nơi khác trên thế giới. Những người sử dụng pallet Euro EPAL do
đó có thể chắc chắn, ngay cả khi gửi hàng đến các địa điểm từ xa, tái sử dụng pallet sẽ luôn luôn có thể và việc vận chuyển trở lại tốn kém và có hại về mặt
sinh thái của pallet do đó sẽ không cần thiết. Đồng thời, mạng lưới gắn bó là một đảm bảo sự hỗ trợ liên tục và toàn cầu cho người sử dụng trong trường hợp có vấn đề với việc sử dụng và trao đổi pallet Euro EPAL. Những người sử dụng pallet khác không thể truy cập vào một mạng lưới so sánh và hỗ trợ của một tổ chức quốc tế như EPAL với nhiều hiệp hội quốc gia của mình.

5. Một mặt hang kiểu pallet sẽ là toàn cầu và không giới hạn

     EPAL bác bỏ mọi giới hạn của việc trao đổi pallet. Chỉ trong Euro EPAL pallet trong hệ thống trao đổi, tổ chức trong quá khứ và cũng trong tương lai bằng cách EPAL, nó sẽ có thể trao đổi tất cả các pallet với “EPAL trong hình bầu dục” và / hoặc “EUR trong hình bầu dục” đánh dấu không giới hạn. Ngược lại, người tham gia trong “pallet hệ thống độc quyền” được tạo ra bởi các nhóm làm việc UIC sẽ không thể trao đổi bất kỳ pallet EPAL trong tương lai, theo thông tin phát hành bởi các nhóm làm việc UIC. Trong tương lai, những người tham gia trong một hệ thống chung pallet sắt UIC do đó sẽ được yêu cầu để sắp xếp các pallet thời gian mạnh mẽ và tốn kém. Những người tham gia trong các hệ thống chung pallet Euro EPAL sẽ, tuy nhiên, có thể áp dụng các điều kiện trao đổi hợp lệ hiện hành không có bất kỳ sự thay đổi, và do đó tiếp tục trao đổi pallet mà không cần bất kỳ yêu cầu để sắp xếp những điều này và pallet ngoại tệ cửa hàng với “EPAL trong hình bầu dục” và “EUR trong hình bầu dục “nhãn hiệu riêng. Bằng cách này người tham gia trong các hệ thống chung pallet Euro EPAL sẽ tránh được chi phí do phân loại, cũng như bất kỳ cản trở các quá trình hậu cần thêm.

6. Định hướng nghiêm ngặt đối với các lợi ích của thị trường

    Như một hiệp hội, EPAL không bị bắt buộc bởi bất kỳ lợi ích thương mại và do đó có thể định hướng cho bản thân về phía lợi ích của thị trường khi đưa ra quyết định, nói cách khác đối với lợi ích của ngành công nghiệp, thương mại và các công ty dịch vụ hậu cần. Bằng cách chấm dứt hợp tác với nhóm UIC làm việc, sự độc lập của EPAL – và do đó khả năng của nó để định hướng cho bản thân luôn hướng tới lợi ích thị trường – đã được tăng cường hơn nữa. Khi đưa ra quyết định phẫu thuật trong tương lai EPAL sẽ không còn được yêu cầu phải hành động trên cơ sở có sự đồng ý của nhóm làm việc UIC. Với nhiều năm
theo yêu cầu của các nhóm làm việc UIC để đưa ra quyết định – các quyết định liên quan đến việc thay đổi kế hoạch cho việc ghi nhãn một mình đã nhóm làm việc UIC hai năm theo thông tin riêng của mình, mà không pallet với nhãn hiệu “UIC” thậm chí còn tồn tại trên thị trường cho đến ngày nay – EPAL sẽ
có thể hành động nhanh chóng hơn và phù hợp với các yêu cầu thay đổi của vận chuyển hàng hóa và dịch vụ hậu cần trong tương lai. Quyết định làm tổn hại đến lợi ích của thị trường, ví dụ như hạn chế của nhữn sản phảm giống pallet theo quyết định của nhóm làm việc UIC, là không thể tưởng tượng trong hệ thống pallet  Euro xuất khẩu được tổ chức bởi EPAL. Hạn chế này phức tạp quá trình trao đổi pallet và làm hỏng bể ngoại pallet Euro và do đó lợi ích của người sử dụng. Ngược lại, EPAL chỉ nhằm mục đích hỗ trợ các lợi ích của người sử dụng trong quy định điều kiện trao đổi. EPAL thấy chính nó như là một nhà cung cấp dịch vụ cho người sử dụng và do đó đặt lợi ích của họ ở trung tâm của tất cả các hoạt động của mình. Trao đổi pallet quốc tế do đó sẽ
chỉ được bảo vệ và mở rộng trong thời gian dài nếu lợi ích của người sử dụng là đầu mối cho sự phát triển của các hãng vận chuyển hàng hóa và các điều kiện trao đổi.

7. Điều kiện cạnh tranh công bằng do đảm bảo chất lượng đồng nhất

EPAL đảm bảo đối xử công bằng của tất cả các sản xuất và các công ty sửa chữa thông qua độc lập, kiểm soát chất lượng thống nhất của nó. Điều này tránh bất kỳ khó khăn cạnh tranh để gây thiệt hại cho chất lượng pallet. Do tuân thủ đúng các thông số kỹ thuật chất lượng, ví dụ như việc sử dụng chất lượng cao và do đó chi phí vật liệu chuyên sâu, những người nắm giữ bản quyền của EPAL không cần phải sợ bất kỳ khó khăn cạnh tranh liên quan đến người có giấy phép khác của EPAL. Chỉ những người dùng của Euro EPAL pallet do đó có thể chắc chắn rằng đồng phục quốc tế, chất lượng cao của các pallet cũng sẽ vẫn thấy rõ trong tương lai – thông qua “EPAL trong hình bầu dục” nhãn hiệu. Đồng thời, danh tiếng tuyệt vời của pallet Euro EPAL như chất lượng cao và các hãng vận chuyển hàng hóa đáng tin cậy sẽ vẫn còn nguyên vẹn.

 8. Tư vấn thường xuyên và hỗ trợ cho người sử dụng pallet Euro EPAL

    EPAL và Uỷ ban Quốc gia phục vụ EPAL người sử dụng pallet Euro EPAL hỗ trợ toàn diện và nhanh chóng trong mối quan hệ với tất cả các vấn đề của việc sử dụng pallet và trao đổi pallet (mua pallet mới, Sửa chữa bệ cũ, bán và trao đổi pallet, kỹ thuật, chất lượng , vấn đề pháp lý, vv). Này được dựa trên kinh nghiệm thu được trên một số thập kỷ của tổ chức nghề nghiệp của các hệ thống pallet xuất khẩu bởi EPAL và do Uỷ ban Quốc gia EPAL đại diện tại nhiều quốc gia trên khắp châu Âu. Người sử dụng pallet khác không thể sử dụng dịch vụ như vậy và mình phải hành động trong trường hợp có vấn đề phát sinh. Này thường gắn liền với nhu cầu đáng kể về thời gian và chi phí.

9. Sự cởi mở để phát triển mới liên quan đến việc sử dụng các pallet và trao đổi pallet

EPAL và Uỷ ban Quốc gia EPAL, như các hiệp hội công ty, lợi nhuận bằng cách liên lạc thường trực của  các thành viên và người có giấy phép với những người sử dụng pallet Euro EPAL.  Phát triển mới liên quan đến việc sử dụng và trao đổi pallet Euro đều được xem xét khi quyết định được thực hiện bởi EPAL trên sự phát triển của các hệ thống chung pallet Euro EPAL. Chỉ những người sử dụng pallet Euro EPAL do đó có thể chắc chắn rằng lợi ích của họ sẽ được xem xét trong việc tạo ra tương lai của hệ thống pallet xuất khẩu Euro và rằng những sẽ không đến lần thứ hai đến lợi ích thương mại của các tổ chức pallet.

 10. Phát triển liên tục của Euro hệ thống Pallet EPAL xuất khẩu

EPAL và Uỷ ban Quốc gia EPAL thực hiện tiếp thị hoạt động để đảm bảo tiếp tục mở rộng thị phần của pallet Euro EPAL, ví dụ như thông qua quảng cáo, tham gia hội chợ thương mại, đại diện trên các hiệp hội của người sử dụng pallet và công việc quan hệ công chúng khác. Trong những năm gần đây nó đã được do đó có thể làm tăng sản xuất hàng năm từ mức dưới 20 triệu trong năm 1995 lên hơn 67 triệu trong năm 2012. Không giống như EPAL và Uỷ ban Quốc gia EPAL, độc quyền UIC thực hiện không có biện pháp quảng cáo cho các hệ thống pallet Euro xuất khẩu. Các công ty kiểm toán trước đó cũng không tham gia vào việc cải thiện việc trao đổi pallet. Trong tương lai, do đó có thể dự đoán rằng các hoạt động này nhằm mục đích cải thiện và phát triển của việc trao đổi pallet sẽ được thực hiện chỉ bởi EPAL và Ủy ban quốc gia của mình. Vì EPAL không cần phải báo cáo lợi nhuận, tất cả các quỹ thặng dư từ kinh doanh giấy phép có thể được sử dụng để tiếp tục hệ thống pallet Euro xuất khẩu vì lợi ích của người sử dụng. EPAL sẽ được tăng cường hơn nữa các hoạt
động của nó trong tương lai, để tiếp tục mở rộng pallet Euro EPAL, và để làm nổi bật sự khác biệt từ các nhà cung cấp khác.

12. Các biện pháp pháp lý để chống lại sự giả mạo kém

EPAL và Uỷ ban Quốc gia EPAL về mặt pháp lý và chính thức theo đuổi việc xâm phạm các tiêu chuẩn chất lượng cũng như việc giả mạo pallet, và bảo vệ người dùng của pallet Euro EPAL theo cách này lại sự giả mạo kém. Pallet trao đổi chất lượng kém không chỉ đại diện cho một mối nguy hiểm cụ thể cho sự an toàn của con người và hàng hóa, nhưng cũng có thể dẫn đến các vấn đề khi chúng được sử dụng trong các hệ thống kho bay cao hoặc tại các cơ sở tự động EPAL tránh được điều này thông qua kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và quy phạm pháp luật liên tục truy tố giả mạo kém
chất lượng. Những người sử dụng Euro EPAL pallet do đó có thể chắc chắn rằng pallet với “EPAL trong hình bầu dục” đánh dấu sẽ đáp ứng yêu cầu chất
lượng cần thiết cho việc sử dụng toàn diện trong các dịch vụ hậu cần hàng hóa và vận chuyển.

13. Đại diện quyền lợi cho người có giấy phép trong các phương tiện truyền thông và các ủy ban

EPAL và Uỷ ban Quốc gia EPAL chủ động đại diện cho quyền lợi của những người tham gia trong các hệ thống pallet Euro EPAL trong mối quan hệ với các tổ chức khác cũng như các nhà chức trách. Phát triển không thuận lợi cho các hệ thống chung trao đổi, mà cũng có thể có một tác động tiêu cực cho người sử dụng pallet Euro EPAL, tránh được theo cách này. Sau đây cũng được áp dụng ở đây: Vì EPAL và Uỷ ban Quốc gia EPAL không cần phải tạo ra lợi nhuận, tất cả doanh thu có thể được sử dụng trên cơ sở mục tiêu vì lợi ích của những người tham gia trong các hệ thống pallet Euro xuất khẩu. Đồng thời EPAL tự nhiên sẽ tiếp tục hỗ trợ việc trao đổi không hạn chế pallet trong tương lai, phù hợp với các điều kiện của hệ thống pallet Euro EPAL, và sẽ hành động chống lại bất kỳ hạn chế để trao đổi pallet – như là đang theo đuổi làm việc UIC nhóm.

14. Tính minh bạch và độ tin cậy tạo niềm tin

EPAL và Uỷ ban Quốc gia đề nghị hợp tác đáng tin cậy và đáng tin cậy EPAL để duy trì lâu chim nhạn và phát triển của các hệ thống pallet Euro phục vụ mục tiêu xuất khẩu. Đây cũng là cơ sở cho một cải tiến phù hợp của việc trao đổi pallet vì lợi ích của người sử dụng pallet Euro EPAL. EPAL nhằm mục đích giao tiếp cởi mở và minh bạch với tất cả các đối tác thương mại. Những người sử dụng pallet Euro EPAL sẽ do đó không phải đối mặt với những quyết định trong tương lai, điều này ảnh hưởng việc trao đổi pallet như một cơ sở cho hậu cần và vận chuyển hàng hoá không có bất kỳ vấn đề. Điều này được đảm bảo ngay từ đầu bởi sự hợp tác của Ủy ban Quốc gia EPAL liên quan đến tất cả các quyết định quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp liên quan đến người sử dụng là phù hợp có thể phát huy. EPAL cho phép họ tham gia tích cực trong tất cả các phát triển mới (ví dụ như RFID hoặc giới thiệu sản phẩm mới) để nó được đảm bảo rằng các quyết định của EPAL không dẫn đến bất lợi về phía người sử dụng. Vào cuối tuần thứ ba của tháng hai Pallet châu Âu Hiệp hội eV (EPAL), có trụ sở tại Düsseldorf, điều hành của các hệ thống pallet mở lớn nhất thế giới, đã ghi nhận việc sản xuất 9000000 Euro pallet dưới sự kiểm soát chất lượng của đối tác mới đảm bảo chất lượng độc lập.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: